Komunikat 1

Komunikat 1

Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XXXI Ogólnopolskiej Szkole Gospodarki Wodnej, która odbędzie się w dniach 11-13 października we Wrocławiu, w budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej. Efektem Szkoły będzie aktualizacja wiedzy w zakresie stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Zebranie przedstawicieli różnych środowisk pozwoli na nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, administracją publiczną oraz przedsiębiorstwami. Omówione zostaną główne problemy oraz wyzwania w zakresie dbałości o dobry stan ekologiczny rzek i jezior w aspekcie braku odpowiednich narzędzi kontrolujących, monitorujących i ograniczających negatywne oddziaływanie człowieka na zasoby wodne. Efektem Szkoły będzie także propagowanie wiedzy w zakresie poprawy i utrzymywania w dobrym stanie ekosystemów wodnych i od wód zależnych w kontekście gospodarowania wodami, wykorzystywania wód dla celów rekreacyjnych, turystycznych i gospodarczych.

Rejestracja

https://osgw.imgw.pl/rejestracja/

Kontakt

Kierownik Szkoły

prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz,

tomasz.walczykiewicz@imgw.pl

Sekretarz Szkoły

Monika Bryła

monika.bryla@imgw.pl

Tel. 573 801 740