Kontakt

Kierownik Szkoły
prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz,
tomasz.walczykiewicz@imgw.pl

Sekretarz Szkoły
Monika Bryła
monika.bryla@imgw.pl
+48 573 801 740