O Szkole

Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej jest cyklicznym wydarzeniem odbywającym się od 1991 roku. Jej zadaniem jest łączenie środowisk akademickich, instytucji oraz przedsiębiorców w celu rozwijania nowoczesnego podejścia do problemów pojawiających się w gospodarowaniu wodami.

Organizatorzy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

Komitet Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk

Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej

Komitet organizacyjny

Opiekun naukowy – prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski

prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz – Kierownik Szkoły

prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak, prof. uczelni – Politechnika Wrocławska

dr inż. Marcin Wdowikowski – Politechnika Wrocławska

mgr Monika Bryła – IMGW-PIB Sekretariat Szkoły

mgr inż. Katarzyna Kraj –  IMGW-PIB Sekretariat Szkoły

Cel

Katastrofa odrzańska w 2022 pokazała jak wiele problemów w zakresie poprawy stanu ekologicznego wód powierzchniowych pozostaje wciąż nierozwiązanych. Celem XXXI Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej będzie transfer wiedzy między środowiskami naukowymi oraz wdrożeniowymi reprezentującymi firmy i instytucje związane z ochroną i zarządzaniem środowiskiem wodnym. Szkoła ma także na celu dyskusję aktualnie stosowanych rozwiązań oraz wyznaczenie nowych kierunków rozwoju prac badawczych w tym: systemów monitoringu, które pozwolą na lepszą diagnozę stanu ekologicznego oraz zmian prawnych ograniczających negatywne skutki oddziaływania człowieka na środowisko.

Tematyka

Jakość wody w rzekach ma wielowymiarowe znaczenie. Dobrej jakości woda stanowi podstawę funkcjonowania ekosystemów rzecznych, jeziornych i morskich. Ma także kluczowe znaczenie dla człowieka – ujęcia wód pitnych w Polsce w znacznym stopniu ujmują wody powierzchniowe. Katastrofa odrzańska pokazała słabość aktualnie funkcjonujących systemów ochrony wód przed skażeniem zarówno w aspekcie monitoringu jak i ram prawnych formułujących zasady ochrony wód przed dostawą zanieczyszczeń. Niezbędna jest zatem debata, której efektem będzie wyznaczenie nowych kierunków działań w kontekście utrzymywania jakości wód powierzchniowych.

Podstawowe zagadnienia:

  • Przyczyny i skutki katastrofy odrzańskiej w 2022 roku,
  • Stan jakościowy rzek Polski,
  • Negatywne oddziaływanie człowieka na jakość wód,
  • Normy prawne regulujące ochronę wód powierzchniowych
  • Perspektywy zmian
  • Rozwój sieci monitoringu
  • Wyzwania społeczne w zakresie ochrony ekosystemów wodnych

Uczestnictwo w konferencji

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym

Miejsce

Politechnika Wrocławska, Budynek H-14, wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 40, 50-370 Wrocław

https://samorzad.pwr.edu.pl/w3/mapa-kampusu
https://sks.pwr.edu.pl/stolowka/

Forma wystąpienia

Referat – maksymalny czas 20 minut

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna wynosi 525 zł.

Wpłaty należy dokonać na konto o numerze 76 1160 2202 0000 0005 6576 5613 w terminie do 29 września 2023 roku.

Terminy

XXXI Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej odbędzie się w dniach 11-13 października 2023 roku

Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 września 2023 roku.