Program

Szanowni Państwo, 

Przedstawiamy program XXXI Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej.  

11 października 2023

14:00-14:30Rejestracja Uczestników
14:30-14:45OTWARCIE OBRAD
KGW-PAN, IMGW-PIB, Politechnika Wrocławska
14:45-15:00Perspektywy osiągnięcia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE w Polsce
prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, IMGW-PIB, mgr Monika Bryła IMGW-PIB, mgr inż. Katarzyna Kraj IMGW-PIB
15:00-15:30Zastosowanie syntetycznych danych meteorologicznych do modelowania wpływu zmian klimatu na gospodarkę wodna w zlewniach
prof. dr hab. Leszek Kuchar, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
15:30-15:45Przerwa kawowa
SESJA I
15:45-16:15Jakość wód powierzchniowych w Polsce według danych państwowego monitoringu środowiska
Piotr Panek, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
16:15-16:45Renaturyzacja mokradeł – wyzwanie dla Polski i Europy
mgr inż. Ilona Biedroń, Fundacja Hektary Dla Natury
16:45-17:15Największe wyzwania gospodarki wodnej w regionie Morza Bałtyckiego
mgr inż. Ewa Leś, Założycielka międzynarodowego Rzecznego Uniwersytetu, Przewodnicząca grupy roboczej Eutrofizacja w Koalicji Czystego Bałtyku
17:15-17:45Działania PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie na rzecz poprawy stanu ekologicznego wód rzeki Wisły, Soły i Skawy – Realizacja projektu POIiŚ; Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy.
mgr inż. Michał Piórecki, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

12 października 2023

SESJA II
9:30-10:00Słabe strony stosowania przepisów o ochronie wód.
Krzysztof Okrasiński, DNSH – Krzysztof Okrasiński
10:00 – 10:30Sposoby i przykłady skutecznej rekultywacji jezior – od projektu do realizacji
dr inż. Andrzej Staniszewski, Biopro Sp z o.o.
10:30-11:00Inteligentne komory przelewów burzowych w służbie czystości rzek
mgr inż. Wojciech Falkowski, Prezes Zarządu Ecol-Unicon sp z o.o., dr inż. Szymon Mielczarek
11:00-11:15Przerwa kawowa
SESJA III
11:15-11:45Złota alga (Prymnesium parvum) – przyczyny masowych zakwitów i metody ograniczania negatywnego wpływu na organizmy wodne
prof. dr hab. inż. Tomasz Heese, IMGW-PIB
11:45-12:15Wpływ regulacji koryta oraz zrzutów zanieczyszczonych wód przemysłowych i kopalnianych na zespoły okrzemkowe Odry
dr hab. Małgorzata Bąk, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ, Śląskie Centrum Wody, Uniwersytet Śląski , Lic. Aleksandra Rubin, Śląskie Centrum Wody, Uniwersytet Śląski, dr hab. inż. Damian Absalon prof. UŚ, Śląskie Centrum Wody, Uniwersytet Śląski, dr hab. Magdalena Matysik, Śląskie Centrum Wody, Uniwersytet Śląski
12:15 – 12:45Możliwe przyczyny katastrofy ekologicznej Odry
dr Piotr Jadczyk, Politechnika Wrocławska, dr hab. Justyna Rybak prof. PWr, Politechnika
Wrocławska, dr inż. Magdalena Wróbel, Politechnika Wrocławska, dr Wojciech Bartz, Uniwersytet Wrocławski
12:45-13:15Sieć lokalnych monitoringów rzek – czy warto to rozwijać jako monitoring wspierający zadania PMŚ-iu?
dr inż. Agnieszka Kolanek, Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska,
dr inż. Aleksandra Sambor, Politechnika Wrocławska Wydział Inżynierii Środowiska
13:15-13:45Stan hydromorfologiczny cieków głównych w Jednolitych Częściach
Wód Powierzchniowych rzecznych w kontekście wyzwań dla
zarządzania polskimi rzekami

dr Przemysław Nawrocki, Starszy Specjalista ds. Ochrony Wód i Gatunków
Fundacja WWF Polska, dr. Szymon Jusik, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
13:45-14:15Mikroplastik – zagrożenie dla człowieka i środowiska
dr Karol Leluk, Politechnika Wrocławska, mgr inż. Karolina Sobczyk, Politechnika Wrocławska,
mgr inż. Maciej Borowczak, Politechnika Wrocławska
14:15 – 16:30Przerwa kawowa/czas wolny
WIZYTA W HYDROPOLIS
16:30Zbiórka – początkowa stacja kolejki “Polinka”
17:00-18:00Zwiedzanie Hydropolis

13 października 2023

SESJA IV
9:30-10:00Wpływ przemysłu tekstylnego na ekosystemy wodne
dr inż. Anna Janda, Politechnika Wrocławska, dr inż. Weronika Urbańska, Politechnika Wrocławska
10:00-10:30Wyzwania dla sektora wodociągowego wynikające z dyrektywy 2020/2184.
prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, Politechnika Śląska
10:30-11:00Hydromorfologiczne aspekty rzek w Polsce
dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas
11:00-11:30Zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi
dr hab. inż., Bartosz Kaźmierczak, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
11:30-11:45ZAKOŃCZENIE I PODSUMOWANIE SZKOŁY
prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, IMGW-PIB, dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak, prof. PWr, Politechnika Wrocławska
ZAKOŃCZENIE OBRAD SZKOŁY
11:45-12:15Pożegnalna kawa