RejestracjaAdministratorem danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@imgw.pl. Dane przetwarzane są w celu organizacji i przebiegu konferencji XXX Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej „Powodzie opadowe – narastający problem”, której organizację zaplanowano w dniach 12-14 października 2022 r. w Krakowie. Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom, organizacji międzynarodowej czy do państw trzecich.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji, przebiegu konferencji oraz na potrzeby organizacji przyszłych Szkół, w celu dystrybucji informacji o kolejnych edycjach. Dane osobowe można sprostować, usunąć, ograniczyć przetwarzanie, przenieść, wnieść sprzeciw. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konferencji. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu organizacji i przebiegu konferencji, danych takich jak: np. imię i nazwisko, telefonu, email.